پالیزه

پالیزه یا اسکیتینگ یکی از ورزشهای تفریحی است. پالیزه از واژه‌های فرهنگستان است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.