ویکا

ویکا (یا جادوورزی (ویچکرافت Witchcraft یا کرافت))، عنوانی است که یک فرقهٔ جدید دینی را با آن می‌نامند. ویکا

= تاریخچه =

ویکاها نئوپاگان هایی هستند که بستر طبیعت را می پرستند. این فرقه در سال ۱۹۵۴ به دست جرالد گارنر، جادوگر انگلیسی تاسیس شد.طبیعت در فرهنگ ویکن‌ها به معنی هر چیزی است که بدون فشار و یا اجبار به وجود آمده باشد. رفتارهای غریزی و خدایانی که نماد این غرایز هستند مورد پرستش یعنی ستایش آنها واقع می‌شود.پیروی از غریزه و پایه قرار نهادن طبیعت بکر و بی شعور به عنوان ملاک رفتار خصیصه‌ای است که این فرقه را از همه مذاهبی که در آن مسک نفس وجود دارد متمایز می‌کند. و به دلیل اینکه پایه طبیعت است کتاب و نوشته‌های آنان به تجربیات شخصی علاقه خاصی نشان می‌دهد و برای تجربیات خاص خود یک دفتر جداگانه دارند که دفتر شهود و الهام هم به آن می‌گویند و گاه همین تجربیات را در دفتر اوراد و اذکار سحر به نام کتاب سایه‌ها می نگارند.

= کتاب =

کتاب این فرقه کتاب سایه ها نام دارد.که تقریرات جادوآموز از استاد خویش می‌باشد. و شامل اوراد و تعویذات سحر است.

= ریشه اسم =

ویکا wicca یک لغت نصرانی است که به معنی شخص حکیم می‌باشد.البته بعضی ریشه آن رااز جادوگری می‌دانند و عده‌ای آن را مشتق از witan که انگلیسی قدیم است به معنی حکیم می‌دانند.

= اعتقادات =

این فرقه به وجود شیطان و خدا اعتقاد ندارد و بستر طبیعت را می پرستند.ولی الهه و یا خدا را می پرستند هرچند این صورت الزامی نمی‌باشد.و بیشتر الهه زن را می پرستند و یک بستر اکوفمینیستی در این فرقه جریان دارد.همچنان که سلنا در تصویر از الهه‌های آنان است و لزومی ندارد که واقعیت خارجی داشته باشد. در اعتقاد ویکن‌ها طبیعت محوری و عمل بر طبق غریزه سفارش می‌شود و برخلاف دیگر مذاهب مسک نفس از غریزه توصیه نمی‌شود.

= ویژگی‌ها =

از خصوصیات این فرقه:

* عبادت خدا و الهه یا فقط الهه
* اهمیت به زن و الهه زن و کاهن زن
* مراسم سبت یا شنبه که بر می‌گردد به فرقه کابالیسم
* اجرای مراسم توسط بعضی از آنها به صورت عریان انجام می‌شود
* تعدا زیادی از آنان کتابی تحت عنوان کتاب سایه‌ها برای خود دارند که حاوی اوراد و سحرها خود می‌باشد و گاه در آن تجارب و خاطرات خود را هم می‌نویسند.البته بعضی دفترچه‌ای جداگانه تحت عنوان شهود برای تجارب خود دارند.

= اخلاق ویکا =

ویکا فقط یک نصیحت دارد: “تا وقتی جنبنده‌ای را اذیت نمی‌کند هر چه در سر دارید بکنید.”

= اقسام ویکا =

* ویکای اسکندریه
* ویکای دایانی
* ویکای گاردنری
* ویکای الکساندری
* ویکای پریان

= نمادها =

* صلیب : همان صلیب مسیحیان است.
* ستاره داوود : همان ستاره داوود یهودیان است.
* ستاره پنج پر : ستاره پنج پر که ضلع آن رو به بالا باشد.
* کتاب سایه ها : نوشته‌های جادویی و تجربیات شخصی را رد آن می نگارند.
* بدر ماه و اعتدال‌های سالانه
* خنجر در شراب
* دو دایره رو به بالا : خدا
* یک دایره وسط دو هلال چپ و راست : خدایان
* هلال برعکس رو به خط : غروب ماه
* هلال روی سطح رو به بالا : طلوع ماه
* نیمدایره روی خط رو به پایین با فلش به سمت پایین : غروب خورشید
* نیمدایره روی خط با فلش به سمت بالا : طلوع خورشید
* balefire
* broom stick
* victory
* love
* war
* [برای دیدن تصویر و اسم ۳۱ نماد ویکاها به این عکس دقت کنید]

= منبع =

* ویکی‌پدیای انگلیسی
* ویکی‌پدیا عربی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.