ویشتاسپ (هخامنشی)

ویشتاسپ (به پارسی باستان:{میخی هخ|VI}{میخی هخ|I}{میخی هخ|SHA}{میخی هخ|TA}{میخی هخ|A}{میخی هخ|SA}{میخی هخ|PA}) فرزند ارشام، پدر داریوش بزرگ هخامنشی بود. وی را نباید با ویشتاسپ اوستا (گشتاسپ کیانی) اشتباه گرفت. صورت فارسی نو نام وی گشتاسپ است لیکن برای اشاره به پدر داریوش معمولاً از صورت کهن‌تر نام استفاده می‌شود.

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.