ولسوالی پسابند

پسابند یکی از شهرستان‌ها (ولِسوالی ها)ی استان غور کشور افغانستان است. نام پسابند به معنی منطقه‌ای است که در عقب یک سد قرار گرفته است. در پی جنگهای اخیر افغانستان سیزده رشته جوی در ناحیه پسابند ویران شده است.

== منابع ==

* زبان مادری

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.