وراتسا (ابهام‌زدایی)

* وراتسا استانی در کشور بلغارستان
* وراتسا شهری در کشور بلغارستان و مرکز استان وراتسا

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.