وب‌شناسی

وب‌شناسی به عنوان برابر فارسی برای واژه انگلیسی “Webology” و واژه فرانسوی “Webologie” انتخاب شده است.

از دید لغوی وب‌شناسی از دو واژه وب (Web) و پسوند “-شناسی” به عنوان برابر نهاده “Logia” یونانی، “Logie” فرانسوی، یا “Logy” انگلیسی، تشکیل شده است. وب‌شناسی در اصطلاح یعنی علم وب. به عبارت دیگر، وب‌شناسی علم جدیدی است که به مطالعه جنبه‌های گوناگون پدیده وب جهانگستر (تولید، ذخیره، نمایه‌سازی، جستجو، بازیابی و گسترش اطلاعات در محیط وب، بازرگانی و بازاریابی از طریق وب، تأثیرهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وب، و غیره) می‌پردازد.

در راستای مطالعه و شناسایی جنبه‌های گوناگون وب، در ایران مجلهٔ وب‌شناسی راه اندازی شده است.

== جستارهای وابسته ==

* وب
* وب‌سنجی
* اینترنت

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.