واژگان معماری

آشنایی با برخی از واژگان هنر معماری در زبان فارسی:

* آجر
* ازاره
* اندودکشی
* باغسازی
* بتن‌ریزی
* بنایی
* پروانه ساختمان
* تزئینات داخلی
* توری‌کاری
* تیرچه
* خشت
* گره‌چینی
* مقرنس
* نورپردازی
* گنبد پیازی
* پیش نشستگی
* نعل درگاه
* سکنج
* شیشه
* سینه سنتوری
* شیردال
* تُویزه
* فَرَسب
* دهانه‌اژدر
* لچکی
* نماسازی وینیل
* طره
* کلمبو
* آمود
* چفد

== منابع ==

مرزبان، پرویز و معروف، حبیب، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی (معماری، پیکره‌سازی، نقاشی)، ویرایش سوم، تهران: سروش ۱۳۷۷ خ.

چکاد- نعلدرگاه-طاق – رواق –

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.