واژه‌پرداز

واژه‌پرداز به آن دسته از نرم‌افزارهای رایانه‌ای گفته می‌شود که برای نوشتن متون و یا ویرایش نوشته‌ها بکار می‌رود. برنامه‌های واژه‌پرداز توانایی‌های بسیار دیگری نیز بجز نوشتن در دسترس کاربر قرار می‌دهند، از جمله افزودن تصاویر به متن، وارسی و اصلاح املا، چاپ متن و جز اینها.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.