وابران

به آن دسته از سلول‌های عصبی که پیامهای الکتریکی را از مرکز دستگاه عصبی بدن به سوی بیرون می‌برند در پزشکی وابَران گفته می‌شود. یاخته‌هایی که این پیامها را در خلاف جهت وابران یعنی به سوی مرکز دستگاه عصبی می‌آورند آوران نام دارند.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.