هوانوردی

هوانوردی یا جابجایی هوایی به فعالیتهای مرتبط با پرواز مکانیکی و صنعت هواگردسازی اطلاق می‌گردد. هواگردها به چند گونه بال ثابت (هواپیما) و بال گردنده (بالگرد) و نیز سبکتر از هوا مانند بالن و کشتی‌های هوایی تقسیم می‌شوند. هوانوردی را می‌توان بطور عمده به سه دسته بخش کرد:

== هوانوردی بازرگانی ==

هوانوردی بازرگانی از سوی شرکت‌های هواپیمایی مانند هما (ایران ایر)، آسمان، آریانا (شرکت هواپیمایی افغانستان)، تاجیک ایر (هواپیمایی تاجیکستان)، کیش ایر و دیگر شرکت‌ها انجام می‌یابد.

== هوانوردی عمومی ==

به همهٔ گونه‌های هوانوردی بجز ارتشی و مسافرت برپایه جدول زمانی (شرکت‌های هواپیمایی) اطلاق می‌شود. این گونه هوانوردی هواگردهای شخصی، خدمات چارتر، هواگردهای از آن شرکتهای بازرگانی و بسیاری گونه‌های دیگر هوانوردی غیرترابری را شامل می‌شود.

== هوانوردی ارتشی ==

هوانوردی ارتشی دربرگیرندهٔ فعالیتهای رزمی و نیز مأموریت‌های پروازی که برای پشتیبانی نظامی انجام می‌شوند می‌باشد.

== جستارهای وابسته ==

* هواگرد
* شرکت‌های هواپیمایی
* فرودگاه
* امنیت هوایی
* مراقبت پرواز

سایت تخصصی مراقبت پرواز

* سامانه هوانوردی
* تاریخ هوانوردی
* مهندسی هوافضا
* ناوگان هوایی
* پرواز
* شبیه ساز پرواز
* موتور جت
* رانش
* پیشرانش
* پسار
* برآر
* رادار

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.