هفت اختر

شهریور ۵ام, ۱۳۹۳ | Tags:

نام کتابی است به فارسی نوشته عبدی بیگ شیرازی در سده ده هجری. در لغت به معنی هفت ستاره می‌باشد.

No comments yet.

TOP