هفت اختر

نام کتابی است به فارسی نوشته عبدی بیگ شیرازی در سده ده هجری. در لغت به معنی هفت ستاره می‌باشد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.