هرازدان

هِرازدان مرکز استان کوتایْک ارمنستان است و رودخانه‌ای به همین نام از میان شهر میگذرد.

نام هرازدان از نام فارسی میانه فَرَزدان گرفته شده است. فرزدان در اوستا نام دریاچه‌ای است که گشتاسب شاه در کنار آن از ایزدبانو آناهیتا خواستار پیروزی بر هماوردانش می‌شود و در بهمن‌یشت آمده که هوشیدر، نخستین موعود مزداپرستان در کنار دریاچه فرزدان زاده خواهد شد.

ارمنیان پیش از اینکه مسیحی شوند زرتشتی بودند و نامهای زرتشتی در گوشه و کنار ارمنستان بجا مانده است.

== منبع ==

http://en.wikipedia.org/wiki/Hrazdan

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.