هتران

هتران روستای کوچکی از توابع بخش رویدر شهرستان خمیر استان هرمزگان ایران است. این روستا کوهستانی است وفاقد جاده ماشین رو است. وراهش مالرو است.

== جمعیت ==

دارای ۲۵ نفر ( ۶ خانوار) است که از اهل سنت و از شاخه شافعی هستند یعنی از پیروان امام محمد ادریس شافعی هستند. دارای مسجد، وآب انبار برکه است.

== چشمه ==

چشمه کوچکی دارد دل کوه به سمت دشت جیحون آبش شیرین است و ۵۰۰ اصله نخل را آبیاری می‌کند.

== محدودهٔ هتران ==

از شمال کوه، از جنوب دشت جیحون، از مغرب گوین، واز سمت مشرق به کشی محدود می‌گردد.

== منابع ==

* عباسی، قلی، مصطفی، «بستک وجهانگیریه»، چاپ اول، تهران : ناشر: شرکت انتشارات جهان معاصر، سال ۱۳۷۲ خورشیدی.
* محمدیان، کوخردی، محمد ، « شهرستان بستک و بخش کوخرد » ، ج۱. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی.
* سلامی، بستکی، احمد. (بستک در گذرگاه تاریخ) ج۲ چاپ اول، ۱۳۷۲ خورشیدی.
* مهندس: موحد، جمیل. (بستک و خلیج فارس) چاپ اول، تهران: سال انتشار ۱۳۴۳ خورشیدى.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.