نیلی (رنگ)

برای دیگر کاربردها نیلی (ابهام‌زدایی) را ببینید.

نیلی رنگی از خانوادهٔ آبی بین آبی و فیروزه‌ای است که هم‌رنگ آسمان صاف در روزهای پرنور است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.