نگارال

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۳ | Tags:

نگارال‌ها (گرفتال، گرافتال graftal) یکی از خانواده‌های اشکال هندسی هستند که همانند برخالها هستند اما محاسبه آنها ساده تر از برخالهاست. از نگارالها بیشتر در صنعت جلوه‌های ویژه بهره می‌گیرند تا از سازه‌های طبیعی مانند درختان و گیاهان نگاره‌هایی ساختگی بیافرینند.

No comments yet.

TOP