نکاح‌نامه

در گذشته در برخی از دوره‌ها به سند ازدواج، نکاح‌نامه گفته می شد. واژه نکاح در اصل عربی به معنی عمل جنسی است که در فقه اسلامی معنای ازدواج پیدا کرده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.