نهج البلاغه

به علت کم آبی در سالهای اخیر دسترسی به آب جهت آبیاری زمینهای زراعی منطقه از طریق حفر چاه انجام می شود تصویر مربوط به یکی از موتور آب های منطقه می باشد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.