نظریه فراهنجار

نظریهٔ فراهنجار{نشانه|QueerTheory} مجموعه‌ای از عقاید بر پایهٔ این امر است که هویت‌ها ثابت نیستند و نمی‌توانند مشخص​کنندهٔ خصوصیات یک انسان باشند. طبق این نظریه، به طور کلی صحبت​کردن در مورد گروهی تحت عنوان «زنان»، «همجنسگرایان» و غیره، بی​مفهوم است، چرا که هر هویتی متشکل از تعداد زیادی عناصر مختلف است و پیش​فرض این که بتوان انسان‌ها را بر پایهٔ یک هویت مشترک طبقه​بندی کرد بسیار اشتباه‌است. این نظریه پیشنهاد می‌کند که انسان​ها مفاهیم مربوط به هویت‌های ثابت را به گونه‌های مختلف و مبتکرانه زیر سوال ببرند.

نظریهٔ فراهنجار تا حدودی بر پایه اثر جودیت باتلر{نشانه|JudithButler} تحت عنوان «آشفتگی جنسیتی»{نشانه|GenderTrouble} و آثار میشل فوکو است.

باید توجه داشت که نظریهٔ فراهنجار نام دیگری برای نظریات همجنسگرا نیست، بلکه با کمک نظریه فراهنجار می‌توان پیش‌فرض‌های مربوط به جنسیت، جنس گونگی و همجنسگرایی را زیر سوال برد.

== فراهنجار ==

واژهٔ فراهنجار به افرادی اطلاق می‌شود که از نظر گرایش جنسی‌ در اقلیت هستند؛ از قبیل همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسگرایان و دگرجنس شدگان.

کلمهٔ Queer (معادل انگلیسی فراهنجار) در اصل در زبان انگلیسی به معنای غیرعادی و عجیب بود که در عین حال لفظی تحقیر​آمیز به شمار می‌آمد. این واژه در اواخر قرن ۱۹ میلادی در مورد همجنسگرایان مرد به کار برده می​شد. اما در دههٔ ۸۰ میلادی، در جریان مبارزات همجنسگرایان در آمریکا، بعضی مبارزان و گروه​های همجنسگرا، به خصوص گروه کؤیر نِیْشِن{نشانه|QueerNation} شروع به استفاده از این واژه به جای واژه​های رایج «گی» و «لزبین» برای بیان هویت خود کردند. این گذار نشانگر تغییر و تحول هویت و موقعیت اجتماعی-سیاسی-فرهنگی همجنسگرایان در آمریکا و بعضی کشورهای غربی بود. از نظر آن‌ها «گی» و «لزبین» بیانگر هویت​هایی محدود و ناقص بودند. به‌علاوه لفظ فراهنجار نشانگر خواست عصیان‌گرانهٔ این افراد به متفاوت بودن و عدم نیاز آن‌ها به پذیرفته‌شدن از طرف باقی افراد جامعه بود.

== پانویس ==

== منابع ==

* Jagose , Annamarie. Queer Theory. Australian humanities review –

* وب‌گاه خانه​ دوست (از وب برداشته شده​است)

== پیوند به بیرون ==

* کتاب «آشفتگی جنسیتی» اثر جودیت باتلر
* Queer Theory
* LGBT Philosophy Site Index
* Queer Theory Explained

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.