نسک

واژه نَسْک، هم‌ارز پارسی واژهٔ کتاب است. امروزه واژهٔ نسک به طور خاص برای اشاره به بخش‌ها(کتابها)ی پنجگانهٔ اوستا به کار می‌رود.

== کاربرد به صورت اسم خاص ==

مجموعه نوشته‌های زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی که اوستا نام دارد از ۲۱ نسک (کتاب) فراهم آمده بود که امروزه پنج نسک از آن باقی است.

فرهنگ فارسی دهخدا دربارهٔ واژهٔ «نسک» چنین می‌نویسد:

== کاربرد به جای کتاب و پارسی میانه ==

از دیگر واژه‌های پارسی برای کتاب، که پیش از سرازیر شدن وامواژه‌های عربی به زبان پارسی بکار می‌رفته‌اند می‌توان از نیوه نام برد. نیوه با واژه نوشتن هم‌ریشه‌است.

گاه به‌غلط پارسی‌نویسان واژهٔ ماتیکان را برای کتاب به کار می‌برند ولی باید توجه داشت که این واژه با مایه و ماده هم‌ریشه‌است. ماتیکان به معنای حکم و رای است و تنها در عنوان کتابهایی به کار رفته‌است که به سوالاتی پاسخ داده شده‌است یا مسایلی در آن کتابها حل شده. مثل «ماتیکان مینوی خرد» که پاسخهای مینوی خرد به فردی به نام دانا است. یا «ماتیکان هزار دادستان» که به معنی هزار مادهٔ (حکم یا رای) قضایی است.

== پانویس ==

== منبع ==

* فرهنگ فارسی دهخدا

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.