نریوسنگ (ابهام‌زدایی)

* نَریوسَنگ نام ایزد پیام‌آور اهورامزدا است.
* نَریوسَنگ نام یکی از موبدان بزرگ پارسیان هند در سده دوازدهم میلادی است. {مدرک}
* نَریوسَنگ در چند جای اوستا نام گونه‌ای از آتش است که در ناف یا پشت پادشاه جای دارد. {مدرک}

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.