نخلستان

نخلستان به جایی اطلاق می‌شود که درخت خرما وجود داشته باشد ، مزارع نخلستانها و بندهای درخت خرما، و فسیلهای نخلستان.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.