نجات غریق

نجات غریق به فردی اطلاق می‌شود که مسلط به فن شناست و برای حفظ و حراست از جان شناگران آموزش‌های تخصصی را دیده‌است.

وظایف کلیدی یک غریق نجات روی یک ساحل به شرح زیر است (معمولاً مثل بخشی از یک تیم اما درجاهایی، ممکن است غریق نجات‌ها خودشان به تنهایی لازم باشد کار کنند):

* تداوم درمشاهده پیوسته ومتمرکزبرای براورد خطرات احتمالی وتشخیص دادن سریع واقدام کردن صحیح در حوادث اضطراری.
* استفاده از تجهیزات دیگر را رسیدگی کند که چه وقت وظیفه استفاده آن را دارد(از قبیل وسایل کمکی سبک).
* غریق را به بیرون حمل کرده و دیگر اقدامات اولیه ضروری که لازم است را انجام دهد.
* در صورت وقوع صدمه کمک اولیه فوری را انجام دهد و در مورد جراحت از ضدعفونی کننده‌ها استفاده کند.
* با ضدعفونی کننده‌ها تماس برقرارکند و از دیگران در به انجام دادن وظایف بالا کمک بطلبد.

غریق نجات‌ها ممکن است وظایف دیگری هم داشته باشند ازقبیل: اجرای قوانین یا تمیز کردن(در صورت خوب ندیدن منطقه مربوطه) وتذکر دادن نکات مطلع کننده اساسی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.