نت‌های آبی

در موسیقی جاز به نت‌هایی گفته می‌شود که نوارندگان به گام اصلی می‌افزایند تا قطعه صدای بلوز بدهد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.