نبوت

اصل نَبُوّت، یعنی باور به اینکه خدا برای رساندن سخن خود به انسان، پیامبرانی را از میان خود آنان برگزیده‌است.

== پیوند به بیرون ==

* نبوت، دانشنامه رشد

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.