نانو

“نانو” پیشوندی یونانی است که معنای ۱۰ به توان منفی نه را دارد. یک نانو یک میلیاردیم است، کاربرد این واژه امروزه بیشتر در فناوری نانو است.

علامت اختصاری نانو در سیستم متریک n می‌باشد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.