نئونازیسم

جنبش‌های نئونازی به آدولف هیتلر وفادار هستند، و نشان ملی آلمان نازی (صلیب شکسته)، و هر چیزی که متعلق به آلمان دوره ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ باشد. که به طور معمول شامل ضد یهود گرایی، نژاد پرستی ویا بیگانه هراسی می‌باشد.

نئونازیسم در اروپا و آمریکای شمالی وجود دارد و نژادپرستی و برتری نژادی را می‌آموزد. این آموزه‌ها وفاداری به اصول نخستین نازیسم، پندارهای ِ نوینی چون سامی ستیزی، ضد ترک (ضد زردپوست) اعتقاد به برتری ِ نژاد ِ آریایی و عقیدهٔ گسترش اراضی را پوشش می‌دهد.

نئونازی‌ها در اروپای شرقی و پس از سقوط کمونیسم فعالیت بسیار گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و در مدت زمان اندکی توانسته‌اند گروه‌های بزرگ و سازمان‌یافته‌ای را تشکیل بدهند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.