میلان (ابهام‌زدایی)

* میلان نام شهری در ایتالیا است.
* میلان دهستانی در نزدیکی تبریز است.
* میلان نام تیره‌ای کوچ‌گرد از کردان است.
* میلان روستایی است در شهرستان ماکو.
* آث میلان : نام تیمی فوتبال در ایتالیا، واقع در شهر میلان که بین هوادارانش به تیم میلان مشهور است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.