میان‌یاخته

میان یاخته یا سیتوپلاسم بخشی از درون‌یاخته است که میان غشا و هسته (مواد هسته‌ای) قرار دارد و از دو بخش سیتوسل و اندامکهای درون‌یاخته‌ای تشکیل شده‌است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.