مکری

مُکری نام یکی از ایل‌های منطقه مهاباد, بوکان و پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی ایران است که اکنون یکجانشین هستند. مکری یا مکریان چند تیره اند:ایل مامش, ایل منگور، و ایل پیران که به گویش کردی سورانی و به لهجهٔ مکریانی سخن می‌گویند.

== منابع ==

* پِشدری

* مردوخ کردستانی، شیخ محمد، تاریخ کردوکردستان.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.