مونتانا (ابهام‌زدایی)

مونتانا نام دو مکان جغرافیایی است:

* ایالت مونتانا در آمریکا.
* استان مونتانا در بلغارستان.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.