مولوکای

مولوکای {انگلیسی|Molokai} پنجمین جزیره از نظر وسعت در جزایر هشت‌گانه ایالت هاوایی آمریکا در اقیانوس آرام است.

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Molokai,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Molokai&oldid=182640964 (accessed January 14, 2008).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.