موسیقی جنوب ایران

موسیقی جنوبی ایران ملهم از طبیعت تفتیده و گرم این منطقه، سرشار از شور و نیرو و حرارت است. آن چه بیش از همه برای بررسی موسیقی هرمزگان دارای اهمیت به نظر می‌رسد، ترکیب جمعیتی این منطقه است. در این منطقه به جز ساکنان محلی، تیره‌های دیگری از جمله مهاجرین بسیار قدیمی آفریقایی نیز زندگی می‌کنند. موسیقی کرانه‌های جنوب ایران، به باور برخی از شناسندگان، با موسیقی بومیان آفریقایی پیوندی ژرف و ریشه دار یافته است . موسیقی به صورتهای گوناگون در هرمزگان اجرا می‌شود:

* بندری
* سبالو
* یزله
* لیوا
* موسیقی زار

== منبع ==

مطلب برگرفته از: سیمای میراث فرهنگی استان هرمزگان، تهران ۱۳۸۰ خ.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.