موجودات افسانه‌ای

موجودات افسانه‌ای موجوداتی تخیلی هستند که در ادبیات، افسانه‌ها و داستان‌های مردمان کشورهای گوناگون به آن‌ها برمی‌خوریم.

== موجودات افسانه‌ای نامدار در فرهنگ ایرانیان ==

* ازمابهتران
* اژدها
* اشوزوشت
* آل
* آنزو
* اهریمن
* بشکوچ
* بختک
* پری
* دوال‌پا
* دیو
* دیو سپید
* دیوهای کماله
* رخ
* زار
* سیمرغ اسب‌تنه
* سیمرغ
* شاه‌پریان
* شیردال
* گاو بالدار
* عفریت
* عنقا
* عوج بن عنق
* غول
* فولادزره
* لولوخورخوره
* مردآزما
* مردخوار
* نسناس
* ننه‌سرما
* همزاد
* هیولا
* گلیم‌گوش
* ققنوس

== جانوران افسانه ای دریای فارس ==

برگرفته از نوشتار افسانه‌های دریای پارس

مرجع

http://www.chn.ir/news/?section=1&id=32357

== موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های دیگر ==

* ابوالهول
* آخرون، {یونانی|Αχέρων}، رودی در جهان زیر زمین.
* آلکونوست
* ایسُناده
* الف
* پری دریایی
* پگاسوس، {یونانی|Αχέρων} اسب بالدار جاودانی؛ یار باوفای بلروفون.
* تکشاخ
* خون‌آشام
* شیمر
* قنطورس یا سانتور (آدم اسب‌تنه)
* سیرن
* لویاتان
* گرگینه
* مانتیکور
* یتی (مرد برفی)
* ام‌الصبیان
* دجره
* صیاد
* سقوبه
* بوعو
* عیشه قندیشه
* ام المساحی
* عبید الماء
* سعلوه
* ذیه
* طنطل

== جستارهای وابسته ==

* موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های جهان
* فهرست شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای یونان باستان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.