مهندسی نفت

مهندسی نفت کاربرد دانش، فناوری، ریاضیات و اقتصاد در فرآیند اکتشاف، استخراج، برآورد مخزن و توسعه نفت، گاز و سایر ترکیبات هیدروکربوری از مخازن زیرزمینی و انتقال آنها به پالایشگاه، صنایع پایین دستی و مصرف کننده‌است. شایان توجه است که پالایش نفت در حیطه صنایع بالادستی صنایع نفت و گاز بوده و در محدوده مهندسی شیمی قرار می‌گیرد.

در سالهای اخیر به‌دنبال تغییراتی که در رویکرد سرمایه‌ها بسوی منابع جدید انرژی صورت گرفته است بسیاری از دانشگاه‌ها همچون استنفورد و دانشگاه کالیفرنیا این رشته را به منهدسی انرژی تغییر نام داده اند چرا که مباحث مطروحه در زمین گرمایی و سایر انرژی‌های نوین کماکان بسیار نزدیک به این رشته می‌باشد.

== گرایش‌های مهندسی نفت ==

مهندسی نفت به ۴ گرایش تقسیم میشود .

* مهندسی مخازن به گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول نفت و گاز به واسطه تعیین موقعیت مناسب چاه، سطح میزان استخراج و افزایش دادن روش‌های بازیافت نفت، بهینه‌سازی شود.

* مهندسی حفاری از لحاظ فنی حفاری اکتشافی، استخراج و تزریق چاه‌ها را مدیریت می‌کند.

* مهندسی بهره برداری که شامل مهندسی زیرسطحی است که اختلال بین مخزن و چاه را مدیریت می‌کند وظایف مهندس بهره‌برداری پرفوراسیون، مهار کردن شن، کنترل جریان حفاری نزولی، کنترل تجهیزات حفاری نزولی، ارزیابی کردن روش‌های ساختگی انتقال از راه هوا و همچنین انتخاب سطح تجهیزاتی که جداکننده مایع تولید شده‌اند (نفت، گاز طبیعی و اب )، هستند.

== جستارهای وابسته ==

* زمین‌شناسی
* اکتشاف
* مهندسی حفاری
* مهندسی مخزن

* مهندسی بهره برداری
* مخازن هیدروکربوری

* مهندسی ایمنی و حفاظت فنی (HSE)
* مهندسی بازرسی فنی
* مهندسی شیمی گرایش آتش

* انجمن مهندسی نفت (SPE)

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.