مهندسی نفت و گاز

مهندسی نفت و گاز در ظاهر یکی از گرایش‌های مهندسی شیمی می‌باشد این در حالی است که این رشته تقریباً مستقل از مهندسی شیمی می‌باشد. در جمهوری اسلامی ایران مهندسی نفت در چهار گرایش مختلف در دانشگاه صنعت نفت ندریس می‌شود:

* مهندسی نفت -اکتشاف
* مهندسی نفت – حفاری
* مهندسی نفت – بهره برداری
* مهندسی نفت – مخازن

==مهندسی نفت – اکتشاف منابع نفتی==

در این رشته به بررسی چگونگیه بوجود امدن نفت می‌پردازند و همچنین بررسی می‌شود که در کدام لایه‌های زمین‌شناسی امکان ذخیرهٔ نفت وجود دارد و از این طریق به اکتشاف نفت می‌پردازند. بیشتر واحدهای دانشگاهی این رشته در ایران شامل دروس زمین‌شناسی است.

==مهندسی نفت – حفاری و تولید==

این رشته شامل انواع تکنیک‌های حفاری چاه نفت می‌شود و جزء سختترین شغل هاست. واحدهایی که در دانشگاه برای این رشتهٔ مهندسی ندریس می‌شوند اکثرا شامل مکانیک سیال-مکانیک سنگ-مکانیک خاک و تکنیک‌های حفاری سنتی و پیشرفته‌است که مستقل از مهندسی شیمی است.

==مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری==

در این رشته به بررسی دقیق مخازن هیدروکربوئی زیرزمینی می‌پردازند و انها را حتی الامکان شبیه سازی ریاضی می‌کنند و موارد زیادی همچون تعداد و مکان چاه‌هایی که باید در محدوده مخزن حفاری شوند-دبی تولید نفت از هر چاه به صورتی که به مخزن نفتی کمترین صدمه را وارد کند-تعین روش‌های مختلف ازدیاد برداشت و اولویت انها نسبت به یکدیگر بنا به شراتط مخزن و موارد بسیار دیگری را از طریق شبیه سازی ریاضی (modeling) و روابط ریاضی – که اکثرا از راه‌های تجربی به دست امده‌اند – بررسی می‌کنند. این رشته در عمل مهم‌ترین رشتهٔ مهندسی نفت می‌باشد و درس‌های دانشگاهی این رشته شامل انتقال حرارت -مکانیک سیالات -انتقال جرم – ریاضیات کاربردی (که در حل معادلات دیفرانسیل شبیه سازی استفاده می‌شود) – زمین‌شناسی نفت – روش‌های ازدیاد برداشت و روش‌های چاه نگاری می‌باشد که مستقل از مهندسی شیمی است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.