منارهای مسعود و بهرامشاه

منارهای مسعود و بهرامشاه مناره‌هایی هستند که در حدود یک کیلومتر به طرف شمال شرقی شهر غزنی افغانستان واقع شده اند. این گلدسته‌ها به صورت هشت ضلعی از خشت پخته ساخته شده و در حدود هشتاد یا نود پا ارتفاع دارد. از ساختمانهای دوره غزنوی بوده دارای تزئینات گچبری و نوشته کوفی است. از مناره‌ای که به شهر نزدیکتر است نام علاءالدوله ابوسعد مسعود بن ظهیرالدوله ابراهیم بخط کوفی و از منار دیگری که دورتر است نام بهرامشاه بن سلطان مسعود غزنوی خوانده می‌شد و باقی مناره تزئین بوده و تقریباً ۳۰٪ ویران شده.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.