ملا فیض‌محمد کاتب

ملا فیض‌محمد کاتب هزاره از مورخان برجسته فارسی ‌نویس کشور افغانستان بود. فیض‌محمد، پسر سعید محمد مغول معروف به هزاره محمد خوجه، در سال ۱۲۷۹ قمری در دهکده‌ای به نام «زردسنگ» از توابع قره باغ غزنی، چشم به جهان گشود و تحصیلات اولیه را در همان زادگاه خویش فراگرفت و سپس راهی نجف گردید و چندی در آن مرکز علمی به تحصیل پرداخت و مدتی در هند آنوقت، در شهرهای لاهور و پیشاور مشغول تحصیل شد و نیز مدت کوتاهی در قندهار نزد علمای اهل سنت تحصیل نموده است. اما بیشتر معلومات او در سایه مطالعات پیوسته‌ای است که در کتابخانه‌های عراق، ایران، هند و افغانستان انجام داده است و در ضمن گردش در کشورهای مذکور با فرهنگها و ملیتهای مختلف و همچنین به زبان عربی، انگلیسی، اردو و پشتو آشنا شده است. او وقتی به وطن مراجعت می‌کند در شهر کابل سکونت اختیار کرده و به نویسندگی می‌پردازد. و بدین طریق حدود ۵۰ سال از عمر گرانبهای او در خدمت علم و فرهنگ می‌گذرد و کتابهای ارزشمندی بیادگار میگذارد.

کاتب در پادشاهی عبدالرحمن خان بسمت منشی حضور کار کرده و اکثر تواریخ افغانستان به قلم او نوشته شده است.

کاتب مدتی عضو دارالتالیف وزارت معارف امانیه (دبیرخانه وزارت فرهنگ) بود و در عین حال به تدریس تاریخ و ادبیات در دبیرستان حبیبیه می‌پرداخت و از طرف دیگر کتب مدارس جدید را ویرایش می‌کرد. وی در دوران سلطنت امان الله شاه به عنوان مدعی العموم تعیین گردید که به مخالفت تعدادی از قبیله سالاران از جمله عبدالعزیزخان وزیر کشور مواجه گردید.

علامه کاتب در چندین رشته از علوم متداول زمان خویش، بویژه در رشته‌های حکمت، تاریخ، ادبیات عرب، فقه، اصول، منطق، لغت، ستاره‌شناسی، حساب و الجبر، جغرافیا و حتی علوم عصری مهارت داشت.

برای شناخت کاتب همین بس است که مریم هارونوا می‌گوید: «امروزه هیچ مورخ افغانستان شناس بدون مراجعه به کتب ملا فیض محمد نمی‌تواند اثر خویش را یک اثر جدی و پژوهشی بشمار آورد.

کاتب آثار زیادی از خود بجا گذاشته و آثار چاپ ناشده او به خط زیبای نستعلیقش در کتابخانه‌های داخل و خارج افغانستان موجود است. که ما فقط چند اثر او را نام میبریم :

* تحفته الحبیب جلد دوم در موردوقا یع سطنت از سال۱۲۵۸-۱۲۹۷
* سراج التواریخ دوجلد اول
* فیضی از فیوضات در دوره امانیه نوشته شده است.
* تذکر الانقلاب درمورد اختشاش دوره امانیه بحث میکند
* تاریخ امانیه این کتاب در دوره امانیه بطور ازاد نوشته شده است دارای هفت جلد اند.
* نژادنامه افغان (یا نسب‌نامه افاغنه)
* تاریخ حکمای متقدم. درسال ۱۳۰۲ بقلم خود کاتب به چاپ رسید.تنها سه جلد آن در سال ۱۳۳۱ ه ق در چاپخانه (مطبعه حروفی) کابل چاپ شد و سه جلد دیگر آن هنوز هم قلمی است و تنها تذکرالانقلاب به زبان روسی ترجمه و در مسکو چاپ شده است.کاتب یک تعداد از کتاب را از منابع دیگران نیز نوشته است که عبارتند از دستور العمل اگهی، دیوان شهاب ترشیزی، رساله فیوز، ملا فیض محمد کاتب نخستین بار تحفه الحبیب را نوشت، ولی آن را سانسورگران آنقدر حک و تعدیل کردند که او مجبور شد بار دیگر مجدد سراج التواریخ را بنویسد که آنهم از سانسور امیر حبیب الله در امان نماند.کاتب چون از میان مردم برخاسته و در سلطنت فرای وظیفه مینمود.ازین لحاظ در بین ملت بنام کاتب هزاره مشهور بود.پس از زوال حکومت امان اله خان حبیب‌الله کلکانی قدرت را بدست اورد.حبیب اله از کاتب خواست تا نزد ملت هزاره رفته و از انها بعیت را حاصل نماید.ملت هزاره به حبیب اله هیچگونه بعت ندادند.پس از برگشت حبیب اله اورا خیلی لت و کوب نمود.ازینکه عمر کاتب ۷۰ سالگی را پشت سرمیگذراند خیلی ناتوان شده فردا همان روز یعنی ۱۶ جدی ۱۳۰۹ هجری خورشیدی (۱۳۴۹ قمری) در سن ۷۰ سالگی در کابل چشم از جهان فروبندد و در بالا جوی چنداول به خاک سپرده می‌شود.

مطلب نوشته خالق بقایی پامیرزاد، برگرفته از وب‌گاه آریایی

== پیوند به بیرون ==

* زندگینامه فیض‌محمد کاتب به زبان انگلیسی
* ‏‏ درکتابخانه دیجیتال افغانستان

شجاعتِ دیدن؛

اسد بودا

I. به رغمِ بیش از ده هزار صفحه میراثِ مکتوبِ به جا مانده از فیض محمد کاتب، از او چندتا عکس بیش تر در دست نیست. در تمامی این عکس ها کاتب بیش از حد غمگین است، درد شقیقه اش را می فشار د، در نگاهش غم و سیاهیِ زمانه نمایان است و چشمانش گودتر از حد طبیعی به نظر می رسد. چشمانِ بیزار و سرشار از رنج او نشان گرِ آن است که چندان با زمانه اش همایند نیست، با این حال به طرزِ هوشمندانه و با شجاعتِ تمام و بی هیچ میانجی به «چشمانِ وحشیِ قرن » اش خیره می شود و سرسختانه تلاش می کند که ستمدیدگان را با “سلاحِ خاطره” مسلح سازد که بزرگ ترین دشمنِ قدرت های توتالیتر است. چشمانِ کاتب را که با سماجتِ تمام « خیره در چشمانِ قرنِ وحشی اش می نگرد و با خون خود، ستونِ فقراتِ خرد شده ی زمان را به هم می دوزد» می توان مادی ترین تصویرِ تاریخ دانست. این چشمان خسته که گویی تمامی بارِ سنگینِ دیدنِ خون و فاجعه را به تنهایی بردوش دارد، یکه و تنها در برابر “فراموشیِ اجباریِ(forced forgetting)” و قدرتِ سیاسی که ما را از یادآوریِ رخدادهای گذشته بر حذر می دارد، مقاومت می کند. نگاه مضطرب و سرشار از پارادوکس (خیره و در عین حال روشن) کاتب، «یادِ تمام» است و بنیانِ عدالت در یادآوری و فراموشی. رخدادهایی که در نگاهِ این همانیِ تاریخ نگاریِ “خاستگاه گرا” به صورتِ پیوستار دیده می شوند، در این نگاه تکین اند، تاریخی که “عبدالحیِ حبیبی” از آن به عنوانِ تاریخِ درخشان یاد می کند، سیاهی و فاجعه، و قتلِ عام هایی که ما تاب و توانِ دیدنِ آن ها را به گونه ی نیمرخ نداریم، کاتب تمام رخ می بیند.

II. صاحب نظران و تاریخ نگاران از فیض محمد کاتب به عنوانِ «پدرِ تاریخ نگاریِ معاصرِ افغانستان» یاد کرده اند. برخی کوشش کرده اند از طریق تحلیلِ سبکِ تاریخ نگاریِ او، جایگاهش را در تاریخِ معاصرِ افغانستان روشن سازند، واقعیت اما آن است که این بازگفت ها و تحلیل ها از سطح توصیف و بازروایی و یا اعطای القابِ چون “پدرتاریخِ معاصرِ افغانستان” و “بیهقیِ تاریخ”، فراتر نمی روند. نسبت کاتب و بیهقی را بعدا توضیح خواهیم داد، اما سخن گفتن از کاتب به حیثِ”تاریخ نگار معاصر” مستلزم فهم معاصر بودن است. معاصر بودن چیست و چه ویژگی های دارد تا کاتب را که از نظرِ زمانی دستِ کم هشتادسال با ما فاصله دارد، معاصر بدانیم؟ اگر همزمانیِ تقویمی را سنجیدارِ معاصر بودن بدانیم، در این صورت باید تمامیِ کسانی را که در روزگارِ کاتب می نوشته اند، معاصر بدانیم، بنابراین، سخن گفتن از معاصر بودن او بدون فهم “معاصربودن”، بی معنا است و در عینِ حال توضیح معاصر بودنِ او، تنها با تاملِ نظری و فلسفی رخدادپذیر است، تامل نظریِ که بتواند نوع نگاهِ او را در باره ی عصری که در آن می زیست، موردِ ارزیابی و سنجش قرار دهد. اگر معاصربودن را نه یک امرِتقویمی که سنجیدارِ آن طلوع و غروب خورشید در آسمان است، بلکه یک مقوله فلسفی در نظر گیریم، در این صورت کاتب نه تنها پدرِ تاریخ نگاری معاصرِ افغانستان است، بلکه از تاریخِ نگاران “خاستگاه گرایی” که به لحاظِ زمانی از او متاخر و مسئله اصلیِ آن ها جست ـ و ـ جوی اصالتِ قومی و زبانی مردم افغانستان بودند و حتی نسبت به روشنفکرانِ کنونی که چشمِ شان را به رویِ تاریکی زمانه بسته اند و “شجاعتِ دیدنِ” دهشت ها و تاریکی های زمانه شان را ندارند، نیز معاصتر خواهد بود. البته نگریستن از این زاویه به کاتب، آن هم به گونه یِ که به جای توصیف و برشماریِ حجمِ کمی آثارِ او، کیفیت نگاهش را مورد سنجش قرار دهد، چندان آسان نیست، اما به هرحال، سفر در دشتِ پرغبارِ نگاهی که در عین ناهمایندی با زمان، با شجاعتِ تمام به «چشمِ وحشیِ قرنِ قتل عام» می نگرد و با تار- و- پودِ نگاهش اجسادِ تکه تکه شده ای قربانیانِ عهدِ نسل کشی را بخیه می زند، نتها از طریق برخوردِ نظری رخدادپذیر خواهد بود.

III. معاصر بودن چیست؟ طرح این پرسش از آن جا ضروری است که از نظرِ تقویمی کاتب دستِ کم هشتاد سال با ما فاصله دارد، پس چه گونه می توان از معاصربودنِ او سخن به میان آورد؟ یافتنِ پاسخ معنادار به این پرسش هم پیوندِ این امر است که «معاصربودن» را چیزی بیش تر از معنای تقویمیِ آن بدانیم. به نظر می رسد دیدگاهِ فلسفیِ”جورجیو آگامبن” که از منظرِ انسانِ ستمدیده به دنیا می نگرد، ما را در فهمِ این موضوع یاری خواهد کرد. آگامبن در افتتاحیه ی کلاسِ فلسفه نظریِ دانشگاه IUAV این پرسش را مطرح می کند که «ما با چه چیزی و چه کسی معاصر هستیم؟ » پاسخ آگامبن به پرسشِ فوق آن است که «معاصر کسی است که شعاعِ تاریکیِ برآمده ا ز زمانه اش را تمام رخ ببیند». سنجیدارِ معاصر بودنِ یک فرد، شجاعتِ خیره شدن به چشمِ وحشیِ تاریخ و توانِ خیره شدنِ به زمانه و دیدنِ تاریکی هاست. هرچه فرد بتواند شعاعِ تاریکی بر آمده زمانه اش را تمام رخ تر مشاهده کند، معاصرتر خواهد بود. معاصربودن، هم آیندی بازمان نیست؛ ناهمایندی با آن است؛ بنابراین «معاصرِ واقعی، کسی است که به طورِ کامل، هم آیند با زمانه ی خویش نیست و به ادعاهایِ آن نمی چسپد…آنانی که بیش از حد با دورانِ خود هم آیند اند، آنانی که کاملا و در تمامیِ جهات متناسب با آنند، معاصر نیستند.» باید خاطر نشان کرد که معاصر بودن، بی توجهی به وضعیت هم نیست: جذب نشدن در دلِ وضعیت است و از فاصله نگریستن به آن. معاصر کسی است که از پذیرشِ دورانِ خویش سر باز می زند، اما، آن را رها هم نمی کند. « معاصر کسی است که تاری و تیرگی های عصرش را همچون امری مشاهده کند که به او مربوط است و بی وقفه او را استیضاح می کند» و با آگاهیِ کامل از طردِ خویش و با علم به «اینکه می داند زمانه او را به خود نمی پذیرد، از زمانه اش نمی گریزد» و گلوی زمانه را می فشارد. اساسا تامل در وضعیت و شجاعتِ دیدنِ رخسارِ تیره و تار واقعیت است که موجبِ ناهمخوانیِ او با زمان می شود و سبب می گردد که همچون شکاف/ زخمی در دلِ وضعیت و زمانه ی خویش نمایان می گردد. از آن جا که معاصر بودن، فاصله گرفتن از وضعیتِ موجود است، انسان معاصر با فاصله و از دور به اکنون می نگرد، بنابراین در عین بودنِ در زمان حالِ غیر قابل زیست، همبودِ گذشته و آینده نیز هست.

IV. اگر برداشتِ آگامبن از معاصربودن را بپذیریم و معاصر را کسی بدانیم که “شعاع های تاریکی برآمده از زمانه اش را به صورت تمام رخ می بیند”، بی تردید کاتب معاصر است و در حوزه تمدنِ فارسی کسی نیست که شعاعِ تاریکیِ برآمده از زمانه اش را تا این حد به صورتِ تمام رخ دیده باشد. او نگاهش را به زمانش دوخت، اما نه برای دیدنِ روشنایی ها، بلکه برای دیدن تیرگی ها. او از زمانش نگریخت، اما در آن استحاله هم نشد. در تاریخ نگاری فارسی، تاریخ نگار ِ ناهمایندتر از او نسبت به زمانش سراغ نداریم که به چشمانِ وحشیِ قرنش خیره شود و رخدادهایِ خرد و بزرگی قتل عام ها را بنگارد. او بیش از ده هزار صفحه نوشت، پس از نوشتن هر ۳۲ صفحه یک بار محاکمه شد و در کل باید حدود ۳۱۲ بار محاکمه شده باشد، بدترین فحش ها و ناسزاها را تحمل کرد و در نهایت پس از ۳۵ سال خیره شدن به چشمانِ وحشیِ قرن، چنانکه در پایانِ جلد سراج التواریخ خودش می نویسد، حکومت اصلاح گرِ امان الله خان او را به چوبِ فلک بست و استخوان هایش را خرد و خمیر کرد. او نه تنها استخوان های خرد شده ی عصرش را با خون خود جوش می دهد، بلکه خود استخوان خرد شده ای عصرش هست و بهای معاصربودنش را با خردشدنِ استخوان هایش می پردازد. اکنونیت و معاصر بودن، یعنی ایستادن در نقطه ی سیاهی، نفس کشیدنِ در سوگِ حیاتِ نقض شده، چشم دوختن به سیمای دهشتناکِ صحنه های قتل عام. اگر از نظر عبدالحی حیبی “افغانستان، تاریخِ درخشان دارد”، از نظر غبار سیاه ترین دوره ی تاریخی، “دوران بچه سقو” است، کهزاد با غزلی ساختنِ زبان، ” تاریخ را می کشد” و صدیق فرهنگ در چارچوب منطقِ این همانیِ خاستگاه گراییِ آریایی، خودش را با مدنیتِ تخیلی فریب می دهد، در نظر کاتب همه چیز نمادِ توحش است. هیچ سندِ تاریخی نیست، که در عینِ حال سندِ توحش هم نباشد؛ چرا که به تعبیرِ خودش «ظلم ازل و ابد» در این سرزمین رخ داده است. آنچه در پرتوِ نگاهِ او می درخشد تیرگی است، اما این بدان معنا نیست که او « با مشاهده¬ی تاری و تیرگی حال حاضر، گرد نوری دست نیافتنی چرخ می زند، بلکه علاوه بر آن، کسی است که با دوپاره کردن و دست کاری و افزودن چیزی در زمان، در موقعیت تغییر شکل دهی و مرتبط ساختن آن با دیگر زمان ها و در جایگاه خواندن تاریخ به طرزی ویرایش نشده و «احضار» آن بنا بر فرمی از ضرورت قرار می گیرد؛ ضرورتی که مطلقاً مستلزم خودسری (arbitraire) تاریخ نیست، بلکه بر آمده از خواهشی است که نمی توان آن را پاسخ نگفت.» کاتب معاصر است، زیرا روی سیاه ترین نقطه ی تاریخ ایستاده است: تاریخِ قتل عام؛ روی ستون فقرات شکسته ی زمان و نه تنها سیاهی ها و تیرگی ها را می بیند بلکه «با تر کردن نوک قلم در ظلمات حال، می تواند [ سیاهی را] بنویسد» مسئله ی کاتب، پیوندِ اکنون و گذشته نیست، خلق یک تاریخِ جعلی و افتخار به تاریخ افسانه ی هم نیست، مسئله ی کاتب دیدن و خیره شدن به چشمِ وحشیِ قرنِ قتل عام و “حیاتِ ویران است”؛ حیاتی که با سرعت تندتر از سرعت نور و بدونِ آنکه بتواند به ما بپیوندد از ما دور می شود. «زمان حال، چیز دیگری جز بخش ناـ زیسته، در هر زیسته ای نیست؛ و آن چه مانع دسترسی به زمان حال می شود، دقیقاً توده ای از همان چیزی است که به هر دلیلی (به دلیل خصلت تروماتیک آن، قرابت بیش از اندازه اش) موفق به زیست آن در حال نشده ایم. توجه به این ناـ زیسته، زندگی درهم¬عصری است. و به این معنا، معاصر بودن یعنی بازگشتن به حال حاضری که هرگز آنجا نبوده ایم»

V. به هرحال اگر معاصر بودن را شجاعتِ خیره شدن به چشمِ وحشیِ قرن و دیدنِ تمام رخ سیاهی ها تعریف کنیم، در این صورت باید فیض محمدکاتب را مصداقِ واقعی معاصر در حوزه تاریخ نگاری در زبان فارسی دانست. او راوی قتل عام ها و کله منارهاست، راوی از حدقه درآوردنِ چشم ها، راوی یگانه کشتار ۶۲% که در حوزه تمدنیِ اسلامی ـ فارسی، رخ داده است. او با قلمی که جوهرِ آن سیاهی و ظلمتِ حال است، رخدادهای خرد و بزرگِ گذشته مو به مو می نگارد و به بهای خردشدنِ استخوان هایش، به حیث شاهدِ حی و زنده، به تیرگی های عصرش خیره می شود. تاریخ نگاریِ کاتب را به لحاظ محتوایی می توان “تقوای زبانِ فارسی” دانست، خطاست اما اگر ارزشِ ادبیِ آن را دستِ کم بگیریم. آثار کاتب به لحاظ محتوای زخم در دلِ تاریخ و به لحاظِ زبانی شکافِ در “زبانِ غزلیِ فارسی” است که از طریقِ شاعرانه سازیِ فاجعه هایِ انسانی، آن ها را دهشت زدایی می کند و به جای بیانِ روراستِ رنجِ انسان هایِ خاکی و گوشت و خون دار کوشش می کند آن را به امر استعلایی، زیبایی شناختی و جذاب تبدیل کند. تردیدی نیست که پیکرآراییِ رخدادهای گذشته در قالبِ شعر و در کل تغزلی سازیِ فاجعه هایِ انسانی، جنبه ی ترس آور و خوف ناکِ آن را از بین می برد، کاتب اما، از آن جا که چشمِ در چشمِ وحشیِ قرن قتلِ عامِ دوخته بود که اوجِ سیاهیِ تاریخ ماست، بیش از هرکسی به این راز آگاه بود که پس از قتل عامِ ۶۲% ارزگان ” شعر سرودن خطاست “. این دریافت به کاتب اختصاص ندارد، ستمدیدگان در هرکجای دنیا از ناتوانیِ همرسانی زبان در کل، و شعر به طورِ خاص، در مورد فاجعه ها آگاه اند. بنابراین روی گردانی او از غزلی سازی و پناه بردنِ به “سنتِ روایی بیهقی”، موضوعی که از هرحیث ارزش سنجش و تامل دارد، برای او یک ضرورت به شمار می رفت. آن چه کاتب را به بیهقی پیوند می زند، ادبیاتِ سرد و سیاه و غیرِتغزلیِ اوست. اگر با گذشتِ سال ها هنوز “قصه بردارکردنِ حسنک وزیر” مو بر اندام ما راست می کند و سبب می گردد که بیهقی را معاصرِ خود تلقی کنیم و اگر خواندنِ آثار کاتب باعث می گردد که خودِ مان را در متنِ فاجعه احساس کنیم و در دهشت و هراسِ قربانیان خویشتن را شریک احساس کنیم، به دلیلِ زبانِ سرد نثر و در نتیجه توانِ بالایِ آن در بیانِ فاجعه هاست. آن خشونتی را که بیهقی در محبتِ سلطان محمود نسبت به ایاز به تصویر می کشد، جان کاه ترین روایتِ زندگیِ سگیِ فردی است که مورد لطف و محبتی بیش از حد سلطان قرار گرفته است و همچنین کاتب با نثرِ سرد رخدادنگاری، آتشی را بر افروخته است که کمتر کسی می تواند خواندن برخی از قسمت هایِ آن را تاب آورد. سراج التواریخ را باید شمعِ عزا برگور قربانیان دانست. آثار بزرگ ترین شاعران و تاریخ نگارانِ پارسی را می توان در جمع خواند، اما آثار کاتب را به دلیلِ تراکم بیش از حد کمیت و کیفیتِ رنج قربانیان هرگز نمی توان در جمع قرائت کرد. به روایتِ استاد بصیراحمددولت آبادی، هنگامِ آماده سازی و تصحیح متنِ تایپ شده ی کتاب «عین الوقایع» جهت چاپ، گروهی که مسئولیتِ این کار را به عهده داشته اند، نمی توانسته اند به چشمِ همدیگر نگاه کنند، زیرا از دیدنِ چشمانِ اشکبارِ همدیگر خجالت می کشیده اند. عین الوقایع، روایتِ خود واقعه هاست: ثبتِ رخدادها و نشان دادن چهره قرنِ وحشی قتلِ عام، همان گونه که رخ داده است، نکته ی جالب اما این جاست که متنِ به لحاظِ ادبیِ بیش از حد سردِ کاتب است که جان و روحِ خواننده را به آتش می کشد.

VI. غزلی/لیریک سازیِ تاریخ و روایتِ منظوم ِ رخدادهای ِگذشته، بیش از آن که تاریخ نگاری باشد، تاریخ کشی است. کاتب و بیهقی به جای “زبانِ آتشین غزل “که محصولِ آن “سرمای فراموشی” است، “زبانِ سرد نثر” را برگزیدند که اگر به حقیقت وفادار باشد، پی آیندِ آن بر افروختنِ شمع سوزانِ یادبود بر گور قربانیان است، بنابراین از نقطه نظر نقد ادبی می بایست”نثر” را به عنوان گونه ی خاصی از تجلی جان یا روح در ادبیاتِ فارسی دنبال نمود؛ تجلی جانِ زخمی، تکه تکه و خون چکانی که غزل نمی تواند زبانِ گویایی او باشد. ادبیات، در حقیقت فیگورِ روح است؛ روحی که با میانجی زبان خودش را صورت می بخشد، بنابراین نثر و نظم را می بایست به عنوان جلوه هایِ عینی و انضمامیِ روح/جان درک کرد. زبان منظوم، زبان نخبگان است، زبان منثور اما، زبانِجمع/ مردم و بنابراین با حقیقتِ جمعی پیوند عمیق تری دارد. از آن جا که مسئله ی کاتب نگاشتنِ تاریخِ اجتماعی بود، نثر را انتخاب کرد و با میانجی نثر، دیدش را به یادگار گذاشت. خویشاوندیِ کاتب و بیهقی به خاطر آن است که گذشته در چارچوبِ نثر پیکرآرایی می کند. همان گونه که بیهقی نتوانست ایده هایش را با تکنیکِ شعر بازگفت نماید، کاتب نیز از ادبیاتِ غزلیِ فارسی که به جای بازگفتِ رخدادهایِ گذشته آن ها را غزلی می سازد، رئی برتافت و از نظر ادبی چنین کاری یک نوع بدعتِ زبانی شمار می رود. بازخوانیِ منظومِ گذشته، بیش تر همدلی با فاتحان است تا ستمدیدگان. دلیلِ این امر که کاتب کوشش کرد قرنِ قتل عام را در سنتِ بیهقی پیکرآرایی کند، نه فردوسی، آن است که کاتب از چشمِ اندازِ انسان قربانی/ستمدیده به تارخی می نگرد که در آن “وضعیتِ اضطرار” و سیاهی و تباهی قاعده است نه استثنا. روایت امرگذشته از این منظر با هیروییک سازیِ تاریخی، هم از نظر ساختاری و هم از نظر محتوایی ناسازگاراست. آن چه کاتب می دید، فراتر از آن بود که در قالبِ تنگ غزل و قافیه بگنجد، به همین سبب وی پیش از آن که در “جفنگِ غزی سازیِ امر گذشته” گرفتارآید، به سنتِ بیهقی پناه برد که با ادبیاتِ سرد نثر، جانکاه ترین رخدادها را بازگفت نماید. بیهقی یگانه کسی بود که با درکِ کاستی هایِ غزل آرایی و پوئیتک سازیِ امر گذشته، گذشته را در فرمِ ادبی نثر پیکرآرایی کرد، زیرا نثر هرچه با تکلف نگاشته شود، باز هم نزدیک ترین زبان به زبان مردم است و در واقع تنها در نثر است که می توان صدای مردم، به ویژه، بیانِ بی بیانیِ انسانی قربانی را تا حدودی بازتاب داد. بنابراین علاوه برمعاصر بودن کاتب و اینکه او حقیقی ترین مصداق “واقعه نگاری” است که والتربنیامین از آن به عنوان مسیحا یاد می کند، ارزشِ ادبیِ آثار او نیز باید جدی گرفت. ادبیاتِ کاتب در عصر خودش ساده ترین بیان است و نه تنها با غزلی سازیِ امر گذشته و شاعرانه سازیِ آن سنخیت ندارد، بلکه نوعی فاصله گیریِ تام و تمام از نثرِ تغزلی تاریخ نگارانِ چو المنشی الحسینی مولفِ تاریخ احمدشاهی که همواره به زبان منظوم و اشعار دیگران پناه می برد و یا پیش تر از آن جهان گشایِ نادری، به تمام فاصله گرفته است. زبان کاتب، زبان خودش است، زبانِ وقایع نگار ساده و بی تکلفی که از نقش مسیحاییِ خویش آگاهی دارد، به رغم این سادگی، نثر او پیش پاافتاده هم نیست و در واقع علاوه بر نگاهِ او، نثر او را نیز می توان یکی از معاصرترین نثرهای فارسی دانست.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.