مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی یا امپدانس بیانگر مقاومت یک جسم فیزیکی در برابر عبور جریان الکتریکی از آن است. واحد بین‌المللی (SI) مقاومت الکتریکی، اهم است. مقدار معکوس این کمیت رسانایی الکتریکی یا ادمیتانس نام دارد که با زیمنس {به انگلیسی|Siemens} اندازه‌گیری می‌شود.

در این معادله

* R :مقاومت شی در واحد اهم.
* V :اختلاف پتانسیل دو سر شی در واحد ولت.
* I :جریان الکتریکی عبوری از شی در واحد آمپر.

مقاومت به اختلاف پتانسیل و جریان عبوری وابسته نیست بلکه جنس و شکل ماده بستگی دارد.

== به هم بستن مقاومت‌ها ==

اگر دو یا چند مقاومت را بطور متوالی به هم ببندیم، جریان یکسانی از هر مقاومت مدار می گذرد . در اینجا می خواهیم مقاومت معادلی را بیابیم که می توان به جای ترکیب متوالی گذاشت . مقاومت معادل باید همان جریانی را بکشد که ترکیب متوالی می کشید . برای یافتن R، توجه میکنیم که اگر جریان I از مقاومتهای ترکیب متوالی بگذرد، افت پتانسیل‌های دو سر تک تک مقاومتها v1 . v2 . v3 در یک جهت اند .

== تلف مقاومتی ==

در این معادله

* P :توان تلف شده در شی در واحد وات.
* I :جریان الکتریکی عبوری از شی در واحد آمپر.
* R :مقاومت شی به اهم.

این تبدیل انرژی در کاربردهایی مثل روشنایی و گرمادهی الکتریکی مفید است ولی در کاربردهای دیگری مثل انتقال انرژی، اتلاف محسوب می‌شود. به طور ایده‌آل رساناهایی که برای اتصال افزاره‌های الکتریکی استفاده می‌شوند باید مقاومت الکتریکی صفر داشته باشند ولی در واقعیت فقط ابررساناها به این ایده‌آل می‌رسند. راه‌های مرسوم برای مقابله با اتلاف مقاومتی در رساناها استفاده از سیم‌های ضخیم‌تر و ولتاژهای بالاست.

== جستارهای وابسته ==

* مقاومت

== پانویس ==

* ویکی‌پدیای انگلیسی بازدید ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷.
* فیزیک پایه جلد سوّم الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس . نویسنده : فرانک ج.بلت . مترجم : محمد خرمی .

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.