مطبق

شهریور ۶ام, ۱۳۹۳ | Tags:

مُطَبَّق به معنی چیزی است که دارای چندین طبقه، لایه یا چینه باشد. برای نمونه گونه‌ای درخت کاج که دارای طبقاتی از شاخه‌هاست کاج مطبق نام دارد. همچنین در معماری و ساختمان‌سازی از این واژه بهره می‌گیرند. برای نمونه در معماری باستان سکوهای طبقه‌طبقه ساخته شده در درون یکدیگر را صفه‌های مطبق می‌نامند.

No comments yet.

TOP