مرسین (ترکیه)

مرسین یکی از شهرهای ترکیه است. این شهر مرکز استان مرسین است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.