محمود محمودی

محمود محمودی فرزند ابوالفتح خان امجدالسلطنه محمودی فرزند عبدالحسین خان سردار همایون فرزند محمود خان سرتیپ (حاکم فومن وداماد فتحعلی شاه قاجار) بود . محمودی در سال های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ شهردار رشت و در دوره‌های ۱۸ و ۱۹ نماینده فومن در مجلس شورای ملی بود. وی ۴۰۰۰ هکتار از اراضی شخصی خود را برای احداث بیمارستان مسلولین رشت ( بیمارستان رازی رشت فعلی) اهدا کرد.

== جستارهای ویژه ==

* شهرداری رشت

== منابع ==

* پایگاه اطلاع رسانی شهرداری رشت

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.