محمد وکیل‌التجار یزدی

حاج محمدآقا وکیل التجار یزدی’ نماینده رشت در ادوار ۱ و ۲ مجلس شورای ملی بود.

== زندگی ==

آقا محمد وکیل التجار یزدی از تجار یزدی مقیم رشت بود که به کار خرید و فروش ابریشم اشتغال داشت. او از مشروطه‌خواهان بافرهنگ و مطلع بود و به همین خاطر در سال ۱۳۲۴ ه.ق در انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی که به صورت طبقاتی برگزار گردید، به نمایندگی طبقه تجار رشت انتخاب شد و اطلاعات اقتصادی و معلومات او بسیار مورد توجه مجلسیان قرار گرفت.

پس از به توپ بسته شدن مجلس به فرمان محمدعلی شاه قاجار، نامبرده به رشت بازگشت ولی بدون دلیل خاصی و صرفاً به دلیل مشروطه‌خواهی به دستور آقابالاخان سردارافخم (حکمران مستبد گیلان) به مشهد تبعید شد. ولی پس از انقلاب محرم ۱۳۲۷ ه.ق رشت که منجر به استیلای مشروطه‌طلبان بر گیلان شد، به رشت بازگشت و به عضویت انجمن ایالتی گیلان انتخاب گردید . لیکن اندکی بعد به نمایندگی رشت در دوره ۲ مجلس شورای ملی برگزیده شد و عازم تهران گردید.

نامبرده در همین سمت بود که در تاریخ ۶ ربیع الاول ۱۳۲۹ ه.ق بر اثر عارضه قلبی در صحن مجلس شورای ملی بدرود حیات گفت.

کریم کشاورز (مترجم معروف) و دکتر فریدون کشاورز (پزشک و نماینده مجلس و از سران حزب توده ایران) و جمشید کشاورز (موسیقی‌دان) از فرزندان وکیل التجار یزدی بودند.

== منبع ==

۱- نمایندگان گیلان در مجالس قانونگذاری، هومن یوسفدهی، مجله گیله وا، ش ۶۲، ص۳۶ .

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.