مجاهدین افغان

> برای دیگر نام‌های مشابه با ‘مجاهدین’ به صفحه مجاهدین (ابهام‌زدایی) مراجعه نمایید.

مجاهدین افغان در فارسی بمعنی (تلاشگران افغان) کسانی که در راه خدا تلاش می‌کنند، که در مطبوعات زبان‌های دیگر گاه فقط «مجاهدین» گفته می‌شود، نام عمومی گروه‌های متعدد چریکی افغان مخالف اتحاد شوروی در سالهای ۱۹۷۹–۱۹۸۹ بود.

== تاریخچه ==

مجاهدین که متشکل از اقوم مختلف افغانستان بودند پس روی کار آمدن رژیم کمونیستی در افغانستان به رهبری تره‏کی با رژیم وقت که با همکاری اتحاد جماهیر شوروی و در اثر کودتای افسران کمونیست به وجود آمده بود به مخالفت و جنگ مسلحانه پرداختند. این جنگها با وردود ارتش سرخ به افغانستان ابعاد گستردهٔ گرفت که مداخلات خارجی در اوضاع افغانستان را به نفع رژیم و یا نیروهای مقاومت در پی داشت.

== حمایت از مجاهدین ==

رفتار خشن افسران و سیاست‌مداران رژیم کمونیستی که با کودتا رژیم جمهوری را ساقط نموده بودند با مخالفین و مخصوصاً برخورد تند آنها با جامعهٔ مذهبی و رهبران مذهبی، موجب روگردانی عمومی از حکومت کودتا گردید. در اثر سرکوبهای خشن حکومت، ابعاد مخافت با رژیم بیشتر گردید، و اتحاد جماهیر شوروی، برای نجات “انقلاب” به خواستهٔ حکومت وقت افغانستان وارد افغانستان گردید و افغانستان را اشغال نظامی نمود. اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ، موجب مقاومت گسترده با رژیم کمونیستی و ارتش شوروی گردید که در اثر آن صدها هزار نفر کشته شدند و حدود شش میلیون نفر از اتباع افغانستان به کشورهای دیگر مهاجر گردیدند.

== احزاب جهادی ==

مجاهدین افغانستان به گروه‌های متعددی تقسیم می‌شدند که عمده‌ترین آنها در دو گروه جداگانه که در میان مهاجرین افغانستان در خارج از کشور، و در افغانستان نفوذ زیاد داشتند تقسیم می‌گردد.

گروه هفتگانه، مقیم پاکستان:

۱- جمعیت اسلامی افغانستان

۲- حزب اسلامی افغانستان

۳- جبهه ملی نجات افغانستان

۴- حزب انقلاب اسلامی افغانستان

۵- جبهه ملی نجات افغانستان

۶- حرکت اسلامی افغانستان

۷- اتحاد اسلامی افغانستان

گروه‌های هشتگانه مقیم یران: ۱- مستضعفین ۲- پاسداران ۳- این احزاب عبارت بودند از:

* حزب حرکت اسلامی افغانستان
* حزب اسلامی افغانستان
* حزب محاذ ملی افغانستان
* جبهه ملی نجات افغانستان
* حزب وحدت اسلامی افغانستان

ایجاد احزاب سیاسی موجب تفرقه بین رهبرا جهادی گردید و بعدها این گروه‌ها با یکدیگر درگیر شدند که این درگیرها باعث ویرانی کابل پایتخت افغانستان گردید.

== رهبران جهادی ==

رهبران جهادی افغانستان کسانی اند که سرپرستی گروهای مختلفی از مجاهدین را بر عهده داشتند.

برخی با تشکیل احزاب سیاسی و برخی هم با تشکیل گروهای کوچک‌تر رهبریت تعدادی از مجاهدین را به عهده می‌گرفتند.

مشهورترین رهبران جهادی افغانستان عبارت اند از:

* سید محمد علی جاوید (حزب حرکت اسلامی افغانستان)
* پروفسور برهان الدین ربانی (جمعیت اسلامی افغانستان)
* انجینیر گلبدین حکمتیار (حزب اسلامی افغانستان)
* صبغت الله مجددی
* پیر سید احمد گیلانی (حزب محاذ ملی افغانستان)
* عبدالعلی مزاری (رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان)

== فرماندهان جهادی ==

فرماندهان جهادی نیز کسانی بودند که تحت رهبری رهبران جهادی در خطوط اول جبهه‌های علیه نظام وقت فرماندهی جنگها را به عهده داشتند که معروف ترین‌های آنان عبارت‌اند از :

* عبدالعلی مزاری
* رسول سیاف
* گلبدین حکمتیار
* احمد شاه مسعود
* عبدالرشید دوستم
* اسماعیل خان

== پیروزی مجاهدین ==

پیروزی مجاهدین از اصطلاحات تاریخ نوین افغانستان است و در جنتری (تقویم) افغانستان به ثبت رسیده‌است.

مجاهدین بلاخره پس از درگیری‌های متعدد با نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق بتاریخ ۸ ثور (اردیبهشت) ۱۳۷۱ پس چهارده سال درگیری موفق شدند وارد کابل پایتخت افغانستان شودند.

پس از آنکه نیروهای شوروی از افغانستان بیرون رفتند، جنگ داخلی بین این گروه‌ها رخ داد که در پایان جنگ‌ها گروهی از آنها به‌نام طالبان به قدرت رسید.

پیروزی مجاهدین افغانستان، هم زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود تاجیک تبار به عنوان رییس جمهور و وزیر دفاع دولت موقت، و سایر جناح ها از احزاب دیگر که خواهان سهم گیری عادلانه از قدرت بودن از سوی دیگر.

==جستارهای وابسته==

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.