مثلث قائم‌الزاویه

مثلث قائم‌الزاویه مثلثی است که یکی از زوایای آن قائمه (۹۰ درجه) باشد

در حالت خاص اگر یکی از زوایا ۳۰ درجه باشد، ضلع مقابل آن زاویه نصف وتر است.وتر به ضلع روبرو به زاویه ۹۰ درجه می‌گویند. بزرگ‌ترین ضلع در مثلث قائم الزاویه وتر است.

در مثلث قائم‌الزاویه مجموع مربع‌های طول دو ضلع برابر با مربع طول وتر است.

این قضیه در ریاضیات بنام کسی که اولین بار آنرا ثابت کرد یعنی فیثاغورس به ثبت رسیده شده و شناخته شده‌است.

اگر در مثلث قائم الزاویه از راس مقابل وتر میانه وارد بر وتر را رسم کنیم طول میانه نصف وتر می‌شود. برابرنهاده فرهنگستان زبان فارسی دوره پیش از انقلاب برای واژه قائم‌الزاویه، «راست‌گوشه» بود که چندی هم در کتاب‌های درسی بکار رفت.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.