ماه‌های میلادی

ماه‌های میلادی در گاهشماری گریگوری به ترتیب زیر می‌باشد:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.