مامش

مامَش نام یکی از ایل‌های کرد ایران است. مامش از ایل‌های مکری منطقه مهاباد، بوکان و پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی ایران است که اکنون یکجانشین هستند.

ایل مامش در سرزمین کوهستانی و خوش آب و هوای (دشت لاجان) میان پیرانشهر، مهاباد، اشنویه و نقده زندگی می‌کنند. این ایل در سرزمینی که از شمال به «سلدوز» و از جنوب به «خانه» و از مشرق به مهاباد و آبادیهای پیرامون سقَّز و از مغرب به «اشنویه» پیوسته است در یکصد و سی ده (روستا) زندگی می‌کنند.

ایل مامش از هفت طایفه تشکیل شده است:

۱ـ احمدی (احمدی حایزی)

۲ـ گلابی آقا

۳ـ بایزیدی

۴ـ احمد آقا

۵ـ سلیمانی

۶ـ قادری

۷- قادر پیروت آقا

نام برخی از این روستاها عبارت‌اند از: لیگ بِن، پَسوه، سِروکانی، خورنج، هبلس، سرین چاوه، سَردَرِه، کیله سیپان، جَلدیان، کانی باغ، حاجی غلده، کنْدَرِه، کندِ قولان، گردک سپیان (تپه سفید)، گِردَبن، صوفیان، کانی مُلّا، دیلکه، هه‌وشین، بازارگه، و کوری.

ریاست ایل در دست بزرگ طایفه حمد آقا بوده که فرزندان ایشان جانشین ریاست در این طایفه بوده است. جد این ایل مام باوک پسر امیر خان لپ زرین می‌باشد

== طایفه احمدی (احمدی حایزی) ==

احمدی، احمدی لاوین، احمدآقایی، رسول آقایی و ماماش سرگیز از این طایفه می باشند. این شاخه از ماماش شامل هفت روستای لاوین، قلاتان، جبریل آباد، کاسه کران، سرگیز، گرداشوان و ریک آباد می باشد.

== طایفه حمد آغا ==

حمد آغادارای ۹ فرزند بوده است، به نام های پیروت آغا، قرنی آغا، مارف آغا، کاک حسین، کاک عباس، کاک حمزه، کاک عبدالله، کاک بایزید و ابراهیم آغا که بعد از فوت حمد آغا ریاست ایل مامش به دست قرنی آغا میرسد. بعد از قرنی آغا فرزند ایشان مام عزیز ریاست را بر عهده می گیرد که بعد از فوت دلخراش ایشان در سانحه ی رانندگی ریاست به فرزند دیگر ایشان علی آغا پسوه می رسد. امیرعشایری، محمدی، دروا و رسولی از این طایفه میباشند. روستاهای پسوه، گردکسپیان، اشنوزنگ، شاوله، اندیزه، سیلوه، ده گرجی، نالوس، حمزه آباد، بندره و غیره از روستاهای تحت سلطه ی این طایفه می باشد.

== طایفه گلابی آقا ==

گلابی آقا دارای ۵ فرزندبوده است که نوادگان ایشان تشکیل طایفه گلابی آقا (عزیزی) میدهند. امیر عشایری، امین عشایری‎

۱- عزیز (خرنج)

۲- رحمان (سرین چاوه)

۳- ابراهیم (کانی اشکوت)

۴- رسول (زینوینجیان)

۵- قادر (توبزآباد)

و ریاست داخل در این طایفه هم در دست فرزند بزرگ گلابی آقا (عزیز) و سایر نوادگان ایشان می باشد

== منابع ==

* ایل مامش
* مردوخ کردستانی، شیخ محمد، تاریخ کرد و کردستان، صفحهٔ ۱۱۱.

== پیوند به بیرون ==

* ایل مامش

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.