مادرید (بخش خودمختار)

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home

مادرید یکی از ۱۷ بخش خودمختار اسپانیا است.

پایتخت آن مادرید است.

مادرید پایتخت اسپانیاست

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.