لو ویگوتسکی

لو سمینویچ ویگوتسکی (۱۹۳۴-۱۸۹۶) روان‌شناس مارکسیست روس بود. کار او در زمینهٔ زبان و توسعهٔ زبانی، بر پایهٔ این فرض است که فرآیند کسب دانش، محصول توسعهٔ اجتماعی است.

او در طول حیات خود، در زمینه‌های مختلف علمی، همچون زبان‌شناسی، تحلیل روان‌شناسانهٔ هنر و افسانه‌ها، روان‌شناسی کودک، و مشکلات کودکان ناشنوا و عقب‌افتاده کار کرده است.

لو در ارشا، بلاروس به دنیا آمد.

== آثار ==

* فکر و زبان (۱۹۳۷)
* منتخب مطالعات روان‌شناسی (۱۹۵۶)
* توسعهٔ فراگرد عالی روانی (۱۹۶۰)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.