لهجه‌های فارسی افغانستان

در کشور افغانستان زبان فارسی (که در آنجا بطور رسمی «دری» نام گرفته) با لهجه‌های گوناگونی صحبت می‌شود. به طور کلی، لهجه‌های زبان فارسی افغانستان را در سه دسته جای می‌دهند:

* شمالی و شرقی: لهجه‌های کابل و پیرامون آن، پروان، بلخ، بغلان، سمنگان، قندوز، تخار و بدخشان.

* غربی: لهجه‌های هراتی، بادغیسی، فراهی، نیمروزی و غوری.

* لهجه‌های هزاره: بامیان، بخش‌هایی از غزنی، فاریاب و اخیرا در هرات.

== برگرفته از ==

نوشتار: لهجه فارسی کاکری، غلام حیدر یگانه – کارشناس ارشد زبان و ادبیات بلغاری و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سوفیا.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.