لخته

لَخته یا دُلمه به حالت نیمه مایع و نیمه جامد گفته می‌شود یا حالت جامد جسمی که آب زیادی در آن اشباع شده باشد. واژه لخته برای حالت نیمه مایع و آبکی خون، چربی، پنیر و غیره بکار می‌رود. به تکه‌های بریده شده گوشت نیز لخته گوشت گفته می‌شود. در یکی از مراحل پنیرسازی، پنیر به شکل لخته درمی‌آید (که به آن دلمه هم گفته می‌شود) و پس از بریدن لخته، آبگیری، قالبگیری و نمک زدن به شکل پنیر آماده مصرف درمی‌آید.

در پزشکی به حالت خون منعقدشده که از حالت روان و مایع کامل درآمده باشد لختگی خون می‌گویند. دلایل گوناگون از جمله نشستن طولانی مدت در مسافرتها موجب می‌شود که در سیاهرگهایی که در ناحیه ساق و ران پا قرار دارند لخته‌های خون تشکیل شود که پیامدهای خطرناکی را به دنبال دارد.

در صنعت نفت و گاز به حالتی از نفت و گاز لختگی گفته می‌شود و در شبکه لوله‌های نفت و گاز گونه‌ای لوله وجود دارد به نام لوله لخته‌گیر. در پالایشگاه‌ها نیز واحدی وجود دارد به نام واحد لخته‌گیری.

در آتشفشان‌شناسی به تکه‌های نیمه مذاب گدازه‌ها که از آتشفشان به اطراف پرتاب می‌شود، لخته‌های گدازه‌ای گفته می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.